Stabilizacja gruntu

Specjalizujemy się w stabilizacji, rekultywacji i osuszaniu gruntów. Podczas naszych realizacji używamy tylko dopuszczone przez IBDM środki scalające grunt.

Wszelkie zalety stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi sprawiają, że jest ona technologią uregulowaną w zakresie norm i specyfikacji technicznych, powszechnie stosowana i zaakceptowaną w budownictwie dla wzmacniania gruntów słabonośnych, wykonywania nasypów oraz podbudów pomocniczych w nawierzchniach drogowych.