Awesome Image

Stabilizacja Gruntu

Specjalizujemy się w stabilizacji, rekultywacji i osuszaniu gruntów. Podczas naszych realizacji używamy tylko dopuszczone przez IBDM środki scalające grunt.

Wszelkie zalety stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi sprawiają, że jest ona technologią uregulowaną w zakresie norm i specyfikacji technicznych, powszechnie stosowana i zaakceptowaną w budownictwie dla wzmacniania gruntów słabonośnych, wykonywania nasypów oraz podbudów pomocniczych w nawierzchniach drogowych.

Awesome Image

Montaż Barier Drogowych

Posiadamy specjalistyczny sprzęt, niezbędną wiedzę oraz zaplecze materiałowe do wykonywania zadań związanych z montażem barier energochłonnych - mostowych, drogowych oraz barier tymczasowych. Prowadzimy montaż elementów pionowego oznakowania dróg. Prowadzimy montaż elementów pionowego oznakowania dróg.
Awesome Image

Wykonywanie Nawierzchni Drogowych

Przy wykonywaniu nawierzchni drogowych polegamy na wieloletnim doświadczeniu oraz innowacyjnych rozwiązaniach opartych na zaawansowanej technologii. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz specjalistycznej bazie sprzętowej co roku budujemy oraz remontujemy dziesiątki kilometrów dróg w naszym kraju.

Oferujemy także możliwość wynajęcia maszyn do robót bitumicznych.